Odpovědní formulář pro Atmoskop

UX Design
Říjen - Prosinec 2022
Představení
Tento projekt vznikl na kurzu UX Designu od Czechitas ve spolupráce s LMC.
Zadání
Dostaly jsme za úkol vytvořit kontakní formulář pro uchazeče o nabídku práce UX Designera na portálu Atmoskop.

Výzkum

V kurzu jsme obdrželi již předtočené rozhovory o hledání práce. Z šesti rozhovorů jsme zjišťovali poznatky o odpovídání na pracovní nabídky. Například jsme získali cenné informace, o tom jak chtějí UX Designeři vyjednávat o platu, jak si vedou životopis a Linkedin, zda posílají na pracovní nabídky motivační dopisy a další.Z opakujících se zjištění jsme mohli lépe vydefinovat problém.

Syntéza

Zjistily jsme, že uživatelé:

...preferují sdílení životopisu přes LinkedIn 
... chtějí přidat portfolio
... vědět, s kým komunikují 
... chtějí se zkontaktovat se členy týmu napřímo 
... chtějí více možností jak se prezentovat (videovizitka, ..)


Pomocí dot votingu jsme vybraly nejvhodnější zadání k návrhu řešení.

Společně jsme dospěly jakým směrem se vydáme a rozdělily jsme si, která se bude jaké části podrobněji věnovat. I při navrhování jsme se vraceli k poznatkům z výzkumu, abychom se držely toho, co je opravdu užitečné pro uživatele.Poté jsme se vrhly do tvorby prototypu. Ve figmě jsme sestavili jednoduchý prototyp.

Testování

Na závěr jsme celý prototyp mohly otestovat.

Sestavily jsme si scénář rozhovoru. Participant byl jen jeden a byla to další kolegyně, která dělala, že po ukončení kurzu jde hledat práci.

V týmu jsme si rozdělily role: jedna z nás se ptala, dvě z nás zapisovaly poznámky a já jsem dělala participantku v jiné skupině.

Hypotéza
 • 3 kroky budou pro uživatele moc, zalekne se a nebude chtít pokračovat
 • uživatel nebude vědět, co vybrat na stránce s motivačním dopisem
Závěr
 1. parťák prošel prototyp velmi rychle bez známek nervozity
 2. zásek na 2.straně - povinnost polí -> potvrzení jedné z hypotéz
 3. parťákovi chybělo shrnutí, zda vše vyplnil a co tam vyplnil
Návrh ke zlepšení
 • 2. krok formuláře - označení povinných polí a detailnější popis
 • 3. krok formuláře - informace o budoucím šéfovi by rád uživatel viděl dříve - nespecifikováno kdy - naše doporučení: uvést již v těle inzerátu
 • možnost shrnutí na poslední straně a ujištění uživatele, co vše vložil ve formuláři

Reflexe

 • Velmi mě bavila práce v týmu. Velice dobře jsme si sedly a to se odráželo i v tom, že jsme mohly o naší práci otevřeně mluvit.
 • Zjistila jsem, jak je užitečné mít dobře nadepsané sticky notes. Já jsem psala na lepíky moc stručné informace, takže jsem po čase nevěděla, jaká byla hlavní myšlenka. Jedna z mých kolegyň měla naopak příliš detailní popis, takže byl text hodně nahuštěný a obsáhlý. Naštěstí nás bylo víc, takže jsme vždy našly nějaký, který byl tak akorát konkrétní.
 • V celém procesu jsme se vracely k výzkumu. Například při navrhování druhého kroku formuláře, kde se vyplňují informace o uchazeči, tak jsme si ověřovali, jak se k různým formám odpovědí participanti vyjadřovali.
 • Ve "stresu" přicházím s nejvíce nápady